logo
News
The settlement will take place after the end of the 2016 season. However, if in the sole opinion of the Organizer, a player commits during the season a breach of the OWCh or fair play rules, the Organizer will have the right to suspend, reduce or deny the payment of the prize earned by that player. 

All types of super licenses are valid for one season only. A player may withdraw from the competition at any time but he/she may receive a refund for the Super License of GOLD or SILVER Edition only upon written notice of the withdrawal submitted to the Organizer not later than before the start of the corresponding F1 season.

All the Super License applications should be sent by email to: igooo@onet.pl
The following information is required:

- Name and surname
- Nick (max 8 characters)
- Active e-mail address
- Nationality
- Team (a team a member of which the player wants to be)
- References (optional, if available)

Applications for the Super Licences of GOLD or SILVER Edition can be sent either before or during the F1 season.
 
slg sls slb

POL Osoby szczególnie ważne lub wybitnie zasłużone dla OWCh, a także Mistrzowie Świata poszczególnych Sezonów OWCh otrzymują honorowo Super Licencję Black Edition, która daje wszystkie przywileje Super Licencji Gold Edition, ale jest przydzielana bezpłatnie!

- Super Licencja GOLD Edition 2016 kosztuje 25 Euro i daje możliwość udziału we wszystkich bez wyjątku wydarzeniach organizowanych przez OWCh w Sezonie 2016.

- Super Licencja SILVER Edition kosztuje 5 Euro i umożliwia udział we wszystkich wydarzeniach OWCh z wyjątkiem głównych wyścigów Sezonu 2016. Posiadacz Srebrnej Licencji może więc brać udział we wszystkich wyścigach okolicznościowych i treningach, ale nie będzie mógł wystartować w wyścigach Grand Prix.

Organizator One World Championship zapłaci zawodnikom 1 Euro za każdy punkt zdobyty w wyścigach Grand Prix Sezonu 2016. Wyścig Grand Prix będzie punktowany zgodnie z systemem obowiązującym w F1 tzn. 25 pkt za pierwsze miejsce i 1 pkt za dziesiąte. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu Sezonu 2016, ale w przypadku stwierdzenia złamania przez zawodnika przepisów OWCh lub zasad uczciwej rywalizacji, wypłata nagrody może być wstrzymana lub ograniczona. Wszystkie typy Super Licencji obowiązują tylko na jeden Sezon. Zwrot opłaty za Super Licencję GOLD lub SILVER może nastąpić tylko przed rozpoczęciem Sezonu F1.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: igooo@onet.pl
muszą one zawierać następujące informacje:

 

- Nazwisko i Imię
- Pseudonim (max 8 znaków)
- Adres e-mail (aktywny)
- Narodowość
- Zespół (Team, w którym zawodnik chce występować)
- Promotor (opcjonalnie, jeśli jest)

 
Zgłoszenia na Super Licencje GOLD i SILVER Edition można wysyłać przed i w trakcie trwania Sezonu F1.
 
 
 
stopa